2021

Jaarverslag 2020

Voortgangsverslag over de uitvoering van het “Masterplan voor trekvissen in het stroomgebied van de Maas” (2011-2020)

Homogeen meetnet- Resultaten 2017-2019

Brochure : Laagwatersituaties in het stroomgebied van de Maas

Ontwerp van het overkoepelend deel van het beheerplan voor het ISGD Maas, 3e cyclus van de KRW

Ontwerp van het overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het ISGD van de Maas, 2e cyclus van de ROR (2022-2027)