Overstromingsrichtlijn

Rapport - Uitwisseling van informatie voorafgaand aan het toetsen en zo nodig het bijstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (21-03-2020)

Het rapport over de uitwisseling van informatie voorafgaand aan het toetsen en zo nodig het bijstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebiedsdistrict Maas is beschikbaar.

Rapport - Uitwisseling van informatie voorafgaand aan het toetsen en zo nodig het bijstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten

Rapportage - Evaluatie en actualisering van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) (21-03-2019)

De rapportage over de evaluatie en actualisering van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het internationale stroomgebiedsdistrict Maas is beschikbaar

Rapportage over de evaluatie en actualisering van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB)

Overkoepelend deel overstromingsrisico- beheerplan (22-12-2015)

Het overkoepelende deel  is opgemaakt in toepassing van de bepalingen van artikel 8 van richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s.

Overkoepelend deel overstromingsrisico

Ontwerp Overkoepelend deel overstromingsrisico- beheerplan (22-12-2014)

Het ontwerp van het Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan is beschikbaar.

 

Ontwerp van het Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan

Overstromings- gevaarkaarten - Rapport uitwisseling van informatie (19-12-2013)


Het Rapport over de uitwisseling van informatie voorafgaand aan de opstelling van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebiedsdistrict Maas is beschikbaar.

Rapport overstromingsgevaarkaarten De nuttige links raadplegen

Rapportage voorlopige overstromingsrisico- beoordeling (18-12-2013)

De Rapportage over de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het internationaal stroomgebieddistrict Maas is beschikbaar

Rapportage over de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

Richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (23-10-2007)